Chef til Vejle Musikskole
Vejle Kommune, Kultur og Fritid | Vejle
Uddannelsesdirektør
Copenhagen Business Academy | Køben...
Uddannelsesleder erhvervsuddannelserne
Svendborg Erhvervsskole - Ryttervej | S...
Rektor
Herning Gymnasium | Herning
Uddannelsesleder erhvervsgymnasierne
Svendborg Erhvervsskole - Skovsbovej | ...